Reštauračná sieť DOMINO´S PIZZA

Objednávateľ : ADU stav s.r.o.
Rok realizácie : 2018
Rozpočet : 45 000 €
Počet prevádzok : 3

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

9120 m
káblov a vodičov
243
zásuviek
189
svietidiel
30
vypínačov
300
krabíc
300 m
rúriek a trubiek

V roku 2017 sme boli oslovení pre kompletnú dodávku silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie pre druhú prevádzku pizzerie Dominos v Bratislave. Investori sa rozhodli prevádzku situovať do starej budovy na Račianskej ulici č.72, ktorá na takúto prevádzku vôbec nebola prispôsobená. Vďaka stavebníkom, ktorí tento priestor kompletne pripravili na realizáciu sme sa mohli pustiť do našej práce. Počas tejto realizácie sme sa oboznámili so štandardom samotnej franšízy, ktorý bol požadovaný v technickom manuáli, podľa ktorého sme upravili projektovú dokumentáciu pre bezproblémové kolaudačné konanie. Po výmene hlavného prívodného kábla sme na realizáciu spotrebovali vyše 4,5km rôznych iných káblov a len ich ťahaním a upravovaním rôznych pozícii sme strávili 5 pracovných dní a ďalšie dva týždne sme kompletovali a vymýšľali rôzne riešenia tak aby všetko bolo spravené na 100% a aby elektroinštalácia bola všade tam kde ju bolo treba nie len v súčasnosti ale aj v prípade budúcich zmien na prevádzke. Veľkým poďakovaním od majiteľov bolo pre nás zadanie realizácie nasledujúcej prevádzky č. 3 v objekte Petržalka City kde sme do nových priestorov behom dvoch týždňov dodali kompletne novú elektroinštaláciu už podľa zaužívaných princípov a manuálov spoločnosti Dominos.

Doba montáže : 30 dní/ prevádzka

V roku 2017 sme boli oslovení pre kompletnú dodávku silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie pre druhú prevádzku pizzerie Dominos v Bratislave. Investori sa rozhodli prevádzku situovať do starej budovy na Račianskej ulici č.72, ktorá na takúto prevádzku vôbec nebola prispôsobená. Vďaka stavebníkom, ktorí tento priestor kompletne pripravili na realizáciu sme sa mohli pustiť do našej práce. Počas tejto realizácie sme sa oboznámili so štandardom samotnej franšízy, ktorý bol požadovaný v technickom manuáli, podľa ktorého sme upravili projektovú dokumentáciu pre bezproblémové kolaudačné konanie. Po výmene hlavného prívodného kábla sme na realizáciu spotrebovali vyše 4,5km rôznych iných káblov a len ich ťahaním a upravovaním rôznych pozícii sme strávili 5 pracovných dní a ďalšie dva týždne sme kompletovali a vymýšľali rôzne riešenia tak aby všetko bolo spravené na 100% a aby elektroinštalácia bola všade tam kde ju bolo treba nie len v súčasnosti ale aj v prípade budúcich zmien na prevádzke. Veľkým poďakovaním od majiteľov bolo pre nás zadanie realizácie nasledujúcej prevádzky č. 3 v objekte Petržalka City kde sme do nových priestorov behom dvoch týždňov dodali kompletne novú elektroinštaláciu už podľa zaužívaných princípov a manuálov spoločnosti Dominos.

Doba montáže : 30 dní/ prevádzka

1
4
5
9
8
10
3
11