Nemocnica Sv.Michala – etapa II.

Objednávateľ : STRABAG—Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Rok realizácie : 2019
Rozpočet : 140 000 €

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

25100 m
káblov a vodičov
600
zásuviek

V roku 2019 sme boli oslovení na rekonštrukciu oddelenia v Nemocnici Svätého Michala na ulici Satinského 1 spoločnostou STRABAG—Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. . Predmetom zákazky bolo kompletné dodanie silovej a EPS časti pre nové oddelenie ambulancií, ktoré vzniklo.
Práce boli veľmi dobre organizované manažmentom spoločnosti STRABAG čo vnieslo do celého procesu organizovanosť a hladkú spoluprácu.

V roku 2019 sme boli oslovení na rekonštrukciu oddelenia v Nemocnici Svätého Michala na ulici Satinského 1 spoločnostou STRABAG—Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. . Predmetom zákazky bolo kompletné dodanie silovej a EPS časti pre nové oddelenie ambulancií, ktoré vzniklo.
Práce boli veľmi dobre organizované manažmentom spoločnosti STRABAG čo vnieslo do celého procesu organizovanosť a hladkú spoluprácu.