Jump Aréna – OC Lamač

Objednávateľ : 11 Entertaiment Group, s.r.o. / Stavebník CONSTRA
Rok realizácie : 2020
Rozpočet : 110 000 €

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

15000 m
káblov a vodičov
1000 m
žľabov
180
svietidiel

V marci 2020 sme nadviazali spoluprácu so zahraničným investorom, ktorý prevádzkuje zábavné centrá pre mladých v rámci európy.

Rozhodol sa priniesť do priestorov Lamačskej Galérie Jump Arénu, ktorá bude slúžiť pre rodiny túžiace po relaxe.

Naša spoločnosť participuje na projekte s českou spoločnosťou CONSTRA, ktorá sa špecializuje na fitting prevádzok ako je JUMP arena v OC Lamač.

Činnosť našej spoločnosti obnáša kompletnú zmenu dispozicie káblových trás, svetelnej techniky, rozvádzačov a Centrálneho batériového systému. Úplne nové káblové rozvody v rámci celej prevádzky, kamerový systém, štruktúrovanú kabeláž, CBS, komplexný NN rozvod s rozvádzačmi a káblovými žľabmi.

Mnoho pôvodných žľabov bolo potrebné demontovať alebo presunúť na nové pozície tak aby vyhovovali výške trampolín.

Všetky naše pracovné kroky sú presne koordinované s ostatnými profesiami, čo je časovo a logisticky náročné, keďže technologie HVAC menia kompletne výšky a trasy oproti pôvodnej inštalácii.

Na túto stavbu máme spolu s ostatnými profesiami 45 dní čo je enormne málo času, ktorý spoločnosť Constra využíva s maximálnou efektívnosťou aj vďaka neustálej komunikácii. S naším výrobným oddelením flexibilne meníme a upravujeme samotné trasovanie rozvodov tak aby aj ostatní profesisti dostali od nás maximálnu súčinnosť.

V projekte je inštalovaných vyše 1000 metrov káblových lávok, pričom viac ako 250 metrov pôvodných káblových lávok bolo posunutých vyššie alebo bolo zmenené ich trasovanie.

Nainštalovali sme vyše 15000 metrov káblov k NN rozvodom, štrukturálnej kabeláže a ku kamerovým systémom.

V rámci inštalácie budeme dodávať cez 180 svietidiel, ktoré navrhol náš dodávateľ presne na tento projekt tak aby spĺňal nároky hygieny čo zabezpečí bezproblémovú kolaudáciu vzniknutých priestorov.

Všetky tieto prace musia prebehnúť v extremne rychlom tempe, v ktorom nie sú prípustné žiadne chyby.

Všetky spoločností sme na jednej lodi preto je v záujme všetkých aby bol daný projekt odovzdaný riadne a včas investorovi, ktorý vložil svoju dôveru a financie do našich rúk.

V marci 2020 sme nadviazali spoluprácu so zahraničným investorom, ktorý prevádzkuje zábavné centrá pre mladých v rámci európy.

Rozhodol sa priniesť do priestorov Lamačskej Galérie Jump Arénu, ktorá bude slúžiť pre rodiny túžiace po relaxe.

Naša spoločnosť participuje na projekte s českou spoločnosťou CONSTRA, ktorá sa špecializuje na fitting prevádzok ako je JUMP arena v OC Lamač.

Činnosť našej spoločnosti obnáša kompletnú zmenu dispozicie káblových trás, svetelnej techniky, rozvádzačov a Centrálneho batériového systému. Úplne nové káblové rozvody v rámci celej prevádzky, kamerový systém, štruktúrovanú kabeláž, CBS, komplexný NN rozvod s rozvádzačmi a káblovými žľabmi.

Mnoho pôvodných žľabov bolo potrebné demontovať alebo presunúť na nové pozície tak aby vyhovovali výške trampolín.

Všetky naše pracovné kroky sú presne koordinované s ostatnými profesiami, čo je časovo a logisticky náročné, keďže technologie HVAC menia kompletne výšky a trasy oproti pôvodnej inštalácii.

Na túto stavbu máme spolu s ostatnými profesiami 45 dní čo je enormne málo času, ktorý spoločnosť Constra využíva s maximálnou efektívnosťou aj vďaka neustálej komunikácii. S naším výrobným oddelením flexibilne meníme a upravujeme samotné trasovanie rozvodov tak aby aj ostatní profesisti dostali od nás maximálnu súčinnosť.

V projekte je inštalovaných vyše 1000 metrov káblových lávok, pričom viac ako 250 metrov pôvodných káblových lávok bolo posunutých vyššie alebo bolo zmenené ich trasovanie.

Nainštalovali sme vyše 15000 metrov káblov k NN rozvodom, štrukturálnej kabeláže a ku kamerovým systémom.

V rámci inštalácie budeme dodávať cez 180 svietidiel, ktoré navrhol náš dodávateľ presne na tento projekt tak aby spĺňal nároky hygieny čo zabezpečí bezproblémovú kolaudáciu vzniknutých priestorov.

Všetky tieto prace musia prebehnúť v extremne rychlom tempe, v ktorom nie sú prípustné žiadne chyby. 

Všetky spoločností sme na jednej lodi preto je v záujme všetkých aby bol daný projekt odovzdaný riadne a včas investorovi, ktorý vložil svoju dôveru a financie do našich rúk.

Po ukončení našich prác 28.10.2020

1
2
6
4
5
8
9
7

Začiatok prác 20.8.2020

6
1
2
3
4
5
7