Dializačné stredisko v Bratislave

Rok realizácie : 2020

Na bližšom popise projektu pracujeme.

Na bližšom popise projektu pracujeme.

DC2
DC3
DC4