Anna Park – Bytový dom Hron 31

Objednávateľ : LZ STAV s.r.o.
Rok realizácie : 2019
Rozpočet : 90 000 €

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

12749 m
káblov a vodičov
600
zásuviek
155
svietidiel
325
vypínačov
570
rámčekov
35
Dátových rozvádzačov

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie je generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažný bytový dom Hron 31, ktorého celková bytová plocha je približne 1500m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov, ktoré investor staval vo vyššej kvalite, k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné.
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov, ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Developer : ZET INTEGRA, spol. s.r.o.

Doba montáže : 60 dní

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie je generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažný bytový dom Hron 31, ktorého celková bytová plocha je približne 1500m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov, ktoré investor staval vo vyššej kvalite, k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné.
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov, ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Developer : ZET INTEGRA, spol. s.r.o.

Doba montáže : 60 dní

AP_1
AP_2
AP_3
AP_4
AP_5
AP_11