Anna Park – Bytový dom Hron 42

Objednávateľ : LZ STAV s.r.o.
Rok realizácie : 2018 / 2019
Rozpočet : 105 000 €

REALIZOVANÉ SLUŽBY

REFERENCIA V ČÍSLACH

12260 m
káblov a vodičov
235 m
žľabov
830
zásuviek
210
svietidiel
495
vypínačov
845
rámčekov
42
Dátových rozvádzačov

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie bola generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažný bytový dom Hron 42, ktorého celková bytová plocha je približne 1500m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov ktoré investor staval vo vyššej kvalite, k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné .
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov, ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Developer : ZET INTEGRA, spol. s.r.o.

Doba montáže : 62 dní

Spoločnosť ABC Elektroinštalácie bola generálnym dodávateľom kompletnej elektroinštalácie pre nízko podlažný bytový dom Hron 42, ktorého celková bytová plocha je približne 1500m2 . Bytové domy sa skladajú z malometrážnych bytov ktoré investor staval vo vyššej kvalite, k tomu sme prispôsobili projekty elektroinštalácie a použili vyšší štandard materiálov aby zodpovedal kvalite stavby. Naši pracovníci konštantne komunikovali so stavebnou výrobou developera a boli k dispozícii prakticky vždy keď to bolo nevyhnutné .
Vďaka komunikácii a profesionálnemu prístupu manažmentu, príprave a plánovaniu sa podarilo zredukovať počet výjazdov a udržať rozpočet stavby pod kontrolou. Na stavbe pracovalo priebežne od 2 do 10 elektrikárov, ktorí pevne dodržiavali harmonogram a postupovali podľa požiadaviek stavby. Niekoľko krát sa nám podarilo odovzdať práce pred stanoveným termínom.

Developer : ZET INTEGRA, spol. s.r.o.

Doba montáže : 62 dní

AP_1
AP_2
AP_3
AP_4
AP_5
AP_7
AP_8